БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2018.07.24

 1. 09 цаг 00 минут

 

“Асар өргөө” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Нуган эрин” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1-д заасныг удирдлага болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Баясгалан

 

 1.  09 цаг 30 минут

 

Х.Дуламсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Н.Амгаланд холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Гэр бүлийн тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Г.Ариунаа

 

 1.  10 цаг 00 минут

 

“Ханбогд капитал” ББСБ ХХЗ-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Амарсайханд холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 74.2-т заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Г.Ариунаа

 

 1. 10 цаг 30 минут

 

Үүрийнгэгээ нэхэмжлэлтэй, Найрамдал сууц өмчлөгчдийн холбоонд холбогдох эд хөрөнгөд учирсан гэм хорын хохирол гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэн хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч А.Сарантуяа

 

 1. 11 цаг 00 минут

 

П.Эрдэнэтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Ж.Түмэнбаярт холбогдох иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.1-т заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Б.Азбаяр

 

 

 1. 11 цаг 00 минут

 

“Сар шинэ интернэншл ББСБ” ХХК-ийн хүсэлттэй хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Баясгалан

 

 

 

 1. 11 цаг 00 минут

 

Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, С.Цэндсүрэнг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

Даргалагч шүүгч Н.Хангал

 

 1. 11 цаг 10 минут

 

Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн хүсэлттэй хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Баясгалан

 

 

 1. 11 цаг 20 минут

 

Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн хүсэлттэй хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хүсэлт гаргагчийн шүүхэд гаргасан хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Баясгалан

 

 

 

 

 1. 11 цаг 30 минут

 

            Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ш.Батбаатарыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Гэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

Даргалагч шүүгч Н.Хангал

 

 1. 15 цаг 00 минут

 

Б.Буянхишигийн нэхэмжлэлтэй, Т.Гансүхэд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч А.Сарантуяа