БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2018.07.25

 1. БГД НБД – Э.Дөлгөөн 99209975   4:40 PM

   

  1.  2018.07.25 15:30 Х.Сарнайгийн нэхэмжлэлтэй, В.Батжаргалд холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд шийдвэрлэсэн байдал: Гэр бүлийн тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

  Даргалагч шүүгч: Г.Ариунаа

   

  08:30

              Ядам-Од ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Каяок конкрет ХХК-ийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  08:50

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Ганбаатарыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  09:10

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Чинбатыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  09:30

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Г.Батзаяаг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  09:50

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Л.Цэцэгжаргалыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  10:10

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Л.Эрдэнэцогыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  10:30

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ж.Төгсжаргалыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  10:50

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Улааныг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  11:10

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, М.Сарантуяаг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  11:30

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Ерөөлтийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  12:00

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Энхболдыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  13:30

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Пүрэвдуламыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  14:00

              Сар шинэ ББСБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Батсайханыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч Н.Хангал

  09:00

              Прогресс интернэшнл ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ш.Ганцолмонд холбогдох түрээийн гэрээний төлбөр гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн

  Даргалагч шүүгч М.Мөнхтөр

   

   

  Тойм бичсэн

                          Шүүх хуралдааны Н/Б/Д: Ц.Мөнх-Эрдэнэ