Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал. /2020.02.05/

 

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
2020.02.05 ЛХАГВА ГАРАГ
58 9:00 Р.Алтантуяа Нэх: Шунхлай трейдинг ХХК
Хар: Олборлолт
Худалдах худалдан авах гэрээний алданги 39 237 039 төгрөг гаргуулах 3 Дууссан 115.2.3
59 9 Ч.Батчимэг Нэх: Дунжин ремикон ХХК
Хар: Бат-Оюун Аргалант ХХК
13,717,400 төгрөгийг гаргуулах тухай 1 Дууссан Хойшилсон 2020.02.12 15.30
60 9:00 З.Доржнамжин Нэх:Оюунчимэг
Хар:МОХННУБТЗ
Тушаал хүчингүй болгуулах 5 Дууссан хойшилсон 2020.02.19 09:00
61 9:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Бавгар групп ХХК
Хар: Виктори пэрэнлэй ХХК
Гэрээний үүрэгт 398.255.914 төгрөг гаргуулах 4 дууссан хойшилсон 2020.02.17 13.30
62 9.3 Б.Азбаяр Нэх: Б.Сэвжидмаа
Хар. Л.Содномцогт
Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөөс ногдох хэсгийг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.02.12 09:00
63 10:00 Р.Алтантуяа Нэх: Ч.Батцэнгэл
Хар: В.Отгонбаяр
Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох 3 дууссан хойшилсон
10:30 Р.Алтантуяа нэх: Ж.Доржсүрэн цагаатгалын нөхөн олговор олгох 3 дууссан 115.2.1
64 10:00 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Майцэцэг
Хар: Бэрхийн нурам ХХК, Ганбат нарт
2367501365 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан Хойшилсон 2020.02.19 11:00
65 10:00 Ж.Кульдана Нэх: БГДНДХэлтэс
Хар: Нэгүжин импекс ХХК
11.707.081 төгрөг гаргуулах тухай 5 Дууссан 106.5
67 11:00 З.Доржнамжин Нэх:Эрдэнэтунгалаг
Хар:Алтантөр
2.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 3 Дууссан хойшилсон 2020.02.19 11:00
68 11:00 М.Мөнхтөр Нэх: Д.Болормаа
Хар: “Сонголт-Инвест” ХХК
83 тоот зээлийн гэрээний үүрэг дуусгавар болсныг тогтоолгох, барьцаагаар шилжүүлэн авсан автомашиныг буцаан шилжүүлэхийг “Сонголт инвест” ХХК-д даалгах тухай 2 дууссан шийдсэн 115.2.1
69 11:30 Ж.Кульдана Нэх: Худалдаа хөгжлийн банк ХХК
Хар: Новелти ХХК, н.Болормаа, н.Ганзориг, н.Баяраа, н.Цэцгээ, н.Навч нар
158.943.627 төгрөг гаргуулах 5 Дууссан 106.3
70 11:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Буянням
Хар: Р.Алтансүх, М.Цэцэгтуяа
10.500.000 төгрөг гаргуулах тухай дууссан 2020.02.17 11.00
71 12:00 М.Мөнхтөр Нэх: “Сар шинэ интернэшнл” ББСБ ХХК Д.Лхагважавыг эрэн сурвалжлуулах тухай 1 дууссан Шийдсэн 115.2.1
72 13:30 Р.Алтантуяа Нэх: Д.Батцэцэг
Хар: Ласти интернэшнл ХХК
Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.02.12 11:00
73 13:30 Ч.Батчимэг
Н.Хангал
Х.Энхзаяа
Нэх: Ш.Мөнхбулган
Хар: Б.Мөнхбат
Гэм хорын хохиролд 5 612 027 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан Хойшилсон 2020.02.19 10:30
74 13:30 Т.Гандиймаа Нэх: Эм би перпект дизайн ХХК
Хар: Дорнод монгол полимет ХХК, Б.Майцэцэг
Ажил гүйцэтгэх гэрээний үүрэгт 140,794,652 төгрөг гаргуулах тухай үндсэн нэхэмжлэлийн шаардлагатай
Ажлын үр дүнгийн доголдол 50000000 төгрөг гаргуулах тухай
2 дууссан ИХШХШтХ 80.1 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн
75 13:30 Ж.Кульдана Нэх: Б.Эрдэнэчимэг
Хар: Зас трейд ХХК, С.Батболд, Л.Баттулга
68,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 Дууссан хариуцагчийг албадан ирүүлэх
76 13:30 З.Доржнамжин Нэх:Мөнхбат
Хар:Ингүүн-Од
Гэрээ хүчин төгөлдөр бусд тооцуулах тухай 3 дууссан 115.2.3 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
77 13:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Ш.Төгсбаатар
Хар: Б.Дариймаа
Гэрлэлт цуцлуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.03.02 10.00
78 Т.Гандиймаа Нэх: Б.Лхагвасүрэн, Д.Эрдэнэбилэг
Хар: “Тэнхлэг ус” ХХК
2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Тэнхлэг ус ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан тогтоолыг хүчингүйд тооцуулах, Тэнхлэг ус ХХК-ийн 2008 оноос 2019 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг гаргуулах, Баянгол дүүрэг 3 дугаар хороолол Дунд голын ард, Үйлдвэрийн төвийн бүс, Энгельсийн гудамжны 31 тоотод байрлах компанийн эзэмшлийн газар, хашаанд төмөр бетонон ханатай, тоосгон ханатай 24 метр х 54 метр хэмжээтэй 1296 метр квадрат талбай бүхий нэг давхар агуулах, төмөр бетонон ханатай, сендвичин дээвэртэй 24 метр х 30 метр хэмжээтэй, 720 метр квадрат талбай бүхий нэг давхар агуулах, сендвичин барилга 15 метр х 30 метр хэмжээтэй 450 метр квадрат талбай бүхий нэг давхар агуулахыг Тэнхлэг-Ус ХХК-ийн өмчид бүртгүүлэхийг даалгах тухай 2 дууссан ИХШХШтХ 115.2.2 нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг нь хэрэгсэхгүй болгох
79 14:30 Ж.Кульдана Нэх: С.Амгалан
Хар: Т.Цэлмүүн
Хохиролд 6,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 Дууссан Хойшилсон 2020.02.12 10:00
80 14:30 Ч.Батчимэг
Г.Ариунаа
Х.Энхзаяа
Нэх: С.Мягмарсүрэн
Хар: Б.Очирхад
Гэм хорын хохиролд 2 160 691 төгрөг гаргуулах тухай 1 Дууссан 115.2.2 – Нэхэмжлэлийн зарим хэсгийг хангасан
81 15:00 Т.Гандиймаа Нэх: Б.Хүдэрбаатар
Хар: Трбулент ХХК, Н.Батзориг
Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.02.28 13:30
82 15:00 З.Доржнамжин Нэх:Алтанцэцэг
Хар:Уранчимэг
Орон сууцны хамтран өмчлөгчөөс хассан бүртгэлийг хүчингүй болгуулах 3 дууссан шинжээчийн дүгнэлт ирэх хүртэл хугацаагаар хэргийг түдгэлзүүлэв
83 15:30 М.Мөнхтөр Нэх: “Голомт банк” ХХК
Хар: “Насны зам” ХХК
7,124,068,864.47 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.02.07.13.30
84 15:30 Ж.Кульдана Нэх: Номин даатгал ХК
Хар: УБДС ТӨХК
713.000 төгрөг гаргуулах 5 дууссан хариуцагч өмгөөлөгчтэй оролцох
85 16:00 Ч.Батчимэг Нэх: М.Энхтайван
Хар: НШШГГ
Албадан дуудлага худалдааг хууль бус болохыг тогтоолгох тухай 1 дууссан 115.2.3 – Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон
86 15:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Д.Цагаач
Хар: Д.Наранбаатар, С.Ганбат
70.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан