БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-02-07

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
109 10:00 З.Доржнамжин Нэх:Нөмөр кредит ББСБ ХХК Э.Хулгана эрэн сурвалжуулах тухай 2 дууссан шийдсэн
110 10:00 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Х.Загдсайхан
Хариуцагч: Шинэ тайгаль шивээ ХХК
Ажил гүйцэтгэх гэрээний үүрэгт 45,223,853 төгрөг гаргуулах үндсэн нэхэмжлэлтэй, 14,139,270 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагатай 3 дууссан хойшилсон 2020,02,17 10:00
111 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Амар капитал ББСБ ХХК,
Хар: Б.Нямсүрэн, С.Батмөнх нар
45,504,219 төгрөг гаргуулах, БХҮГХангуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.02.17 11:00
112 10.3 Б.Азбаяр Нэх: Цацалсан ХХК
Хар:Н.Болдбаатар
18,890,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан түдгэлзүүлсэн
113 10:30 Ж.Кульдана Нэх: Х.Энхзаяа
Хар: НШШГГазар
145.566.192 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах 4 Дууссан Хойшилсон 2020.02.28 10:30
114 10:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Б.Эрдэнэбаатар
Хар: Говь шоо ХХК
11.670.641 төгрөг гаргуулах тухай 2 Дууссан түдгэлзүүлсэн
115 11:00 Г.Ариунаа Нэх: Н.Түмэнцэцэг
Хар: Ц.Мандах
Хууль ёсны өвлөгчөөр тогтоолгох 3 Дууссан Хойшилсон 2020.02.21 11:00
116 11:00 М.Мөнхтөр Нэх: Х.Хусаян
Хар: Монголын мэдрэлийн мэс заслын нийгэмлэг нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын ерөнхийлөгч Ц.Энхбаяр
Монголын мэдрэлийн мэс заслын нийгэмлэг НҮТББ-ыг албадан татан буулгах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.02.19.16.00
117 11:00 Х.Энхзаяа Нэх: Б.Гүрбазар Цагаатгалын нөхөх олговор гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.02.17 9:00
118 11:30 Н.Хангал Нэх: Ч.Даваа Нас тогтоолгох тухай 5 дууссан түдгэлзүүлсэн
119 11:30 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Ч.Оюунбилэг, М.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Н.Өвдөлмаа
8,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.02.28 10:00
120 12:00 Х.Энхзаяа Нэх: Ө.Сүрэнхорлоо Цагаатгалын нөхөх олговор гаргуулах тухай 1 дууссан шийдсэн 115.2.1
121 13.3 Б.Азбаяр Нэх:С.Алтанчимэг
Хар:Г.Гантөгс
29,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 3 Дууссан Хойшилсон 2020.02.19 10:00
122 13:30 Ч.Батчимэг Нэх: Г.Буянзаяа
Хар: Д.Хосцэцэг
Гэрлэлт цуцлуулах тухай 1 Дууссан 115.2.1 – Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан
123 13:30 Т.Гандиймаа Нэх: Таун комфорт ХХК
Хар: Контор төв инвест ХХК
196,251,379 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.03.04 09:00
124 13:30 З.Доржнамжин Нэх:Энхжаргал
Хар:Майцэцэг
4.344.700 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон
125 13:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Евро-Электроникс ХХК
Хар: Омни шиппинг ХХК
315 269 210 төгрөгийг гаргуулах 4 Дууссан Хойшилсон 115.2.1, 123.3 2020.02.19 11:00
126 13:30 Н.Хангал Нэх: М.Тэмүүжин
Хар: О.Ирбуян
42.820.180 төгрөг гаргуулах 5 дууссан хойшилсон 2020.02.21 13.30
127 14:30 Н.Хангал Нэх: Наранбаатар Хар: Ганчимэг 5 Дууссан нэхэмжлэлийг буцаасан
127 14:00 Ч.Батчимэг Нэх: О.Лхамжав Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 1 Дууссан 115.2.1 – Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан
128 15:00 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Байгалмаа Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 1 Дууссан Хойшилсон
129 15:30 Т.Гандиймаа Нэх: Шинэ их газар ХХК
Хар: НШШГГ
Үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.02.10 16:00
130 16:00 Ч.Батчимэг Нэх: Г.Эрдэнэбаатар Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 1 дууссан Хойшилсон

 

Leave a Reply