БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР ТОЙМ 2020-02-10

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
1 9:00 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Эрдэнэбат
Хар: Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 1 Дууссан 106.5 – Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталсан
2 9:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Г.Нямдалай
Хар: Уранган ХХК
57.291.700 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан Хойшилсон 2020.03.04 09:00
3 9:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Ө.Хонгорзул
Хар: М.Билгүүн
Гэрлэлт цуцлуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.02.18 11:00
4 9:00 Н.Хангал Нэх: Хас банк
Хар: Мула ХХК нар
434,598,362 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах 5 дууссан хойшилсон 2020.02.27 13:30
5 9:00 Х.Энхзаяа Нэх:М.Лхагважав
Хар:Ш.Мөнх-Амгалан
277,890,000 төгрөг гаргуулах, БХҮГ хангуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.02.18 11:00
6 9:30 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Г.Сувд Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох дууссан 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
7 10:00 Ж.Кульдана Нэх: Алтай трейст ХХК
Хар: Сити мандал ХХК
58 920 820 төгрөг гаргуулах тухай 5 Дууссан Хойшилсон 2020.03.04 10:00
8 10:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Б.Эрдэн-Оюун
Хар: Индранил дентал групп ХХК
9.557.323 төгрөг гаргуулах, бакалаврын диплом гаргуулах 2 дууссан хойшилсон 2020.02.19 15:00
9 10:00 Ш.Оюунтуул Нэх: М.Баян
Хар: Солона-ХХК, Д.Одгэрэл, Д.Батсайхан нар
Худалдах, худалдан авах гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 28,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан ИХШХШтХ 100.2 нэхэмжлэлийг буцаасан.
10 10:00 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Э.Солонго Хариуцагч: Х.Отгончимэг Зээлийн гэрээний үүрэгт 17,000,000 төгрөг гаргуулах   дууссан Хойшилсон 2020.02.18 11:30
11 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Саяан жигүүр ХХК
Хар: НШШГГазар
Үл хөдлөх эд хөрөнгө үнэлсэн үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.02.14 11.00
12 11:00 Ж.Кульдана Нэх: Л.Энхтуяа Хариуцагчий эрэн сурвалжлуулах тухай 1 Дууссан 115.2.1
13 11:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх:Т.Тэлмэн
Хар: Н.Чинзориг
Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2 дууссан 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
14 11:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Голомт банк ХХК
Хар: М.Халиун
12.659.697 төгрөг гаргуулах 4 дууссан ИХШХШтХ 106.5 зохигчид эвлэрсэн
15 11:00 Н.Хангал Нэх: Д.Эрдэнэбаяр
Хар: О.Мөнх-Эрдэнэ
33,000,000 төгрөг гаргуулах 5 дууссан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан
16 11:00 Х.Энхзаяа Нэх: П.Элбэг
Хар: Э.Уранчимэг, Ч.Балтболд нар
487,329,000 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан ИХШХШтХ 106.5 зохигчид эвлэрсэн
17 12:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Веллком –ХХК
Хар: Монтеаррөүд ХХК
371.663.690 төгрөг гаргуулах 4 дууссан хойшилсон 2020.02.20 10:00
18 12:00 Х.Энхзаяа Нэх: Ц.Баяраа
Хар: Монгол-Оросын ХН УБТЗ Нийгэмлэг
Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, Цалин 42,445,935 төгрөг гаргуулах, ЭМ, НД дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгүүлэх тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.02.18 13:30
19 13:30 Ч.Батчимэг Нэх: Хас банк ХХК
Хар: Ш.Ганбат нар
Орон сууц чөлөөлүүлэх тухай 1 Дууссан Хойшилсон 2020.02.19 15:30
20 13:30 Ж.Кульдана Нэх: Б.Халиун
Хар: Э.Анхбаяр
Гэрлэлт цуцлуулах тухай 5 Дууссан Түдгэлзүүлсэн
21 13:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх: Ё.Цэдэнхорлоо
Хар: Ж.Нямдаваа
11.451.780 төгрөг гаргуулах 2 дууссан хойшилсон 2020.02.14 11.00
22 13:30 Ч.Мөнхцэцэг Нэх:Д.Төрболд
Хар:Н.Болорчулуун
48.400.000 төгрөг гаргуулах 2 Дууссан Хойшилсон 2020.03.20 16:30
23 13:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Б.Туяамаа
Хар: Б.Саранзул
худалдах, худалдан авах гэрээг хүчин төгөлдөр бусд тооцуулж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулах, гэрчилгээг Б.Туяамаагийн нэр дээр шилжүүлэн бичилт хийхийг Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газарт даалгах тухай 4 дууссан ИХШХШтХ 115.2.3 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн
24 13:30 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: “Алтан сан актив ББСБ” ХХК
Хариуцагч: Б.Алтандуулга
59,952,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан Түдгэлзүүлсэн
25 13:30 Н.Хангал Нэх: Ц.Эрдэнэбат
Хар: Б.Батбилэг
гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс оногдох хувийг гаргуулах, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 85а байр, 64 тоот хаягт байрлах 1 өрөө орон сууцыг гэр бүлийн дундын эд хөрөнгө болохыг тогтоолгох 5 дууссан хойшилсон
26 13:30 Х.Энхзаяа Нэх: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам
Хар: Монголын уламжлалт нийтийн бүжгийн холбоо
4,061,103 төгрөг гаргуулах үндсэн нэхэмжлэлтэй,
2,560,598 төгрөг гаргуулах сөрөг нэхэмжлэлтэй
3 дууссан 2020,02,20 09:00
27 14:30 Ж.Кульдана Нэх: Н.Баяраа, С.Энх-Амгалан
Хар: Ирээдүйн ган зам ХХК
Ажилласан өдрийн цалин 780,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 Дууссан 2020.02.27 14:30
28 14:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Б.Хишигбаатар
Хар: Э.Шинэбаяр
Гэрлэлт цуцлуулах 4 Дууссан ИХШХШтХ 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
29 14:30 Н.Хангал Нэх: Г.Энхтайван
Хар: Д.Оргилбаяр
82,500,000 төгрөг гаргуулах 2 дууссан хойшилсон 2020.03.06 10:00
30 14:30 Х.Энхзаяа Нэх: Хасбанк ХХК
Хар: Д.Нямхорлоо, Т.Энхмаа нар
81,406,259 төгрөг гаргуулах, БХҮГ хангуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.02.17 13:30
31 15:00 Ч.Батчимэг Нэх: Өнөр СӨХ
Хар: Ж.Гансүх
3,800,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан Хойшилсон 2020.02.19 13:30
32 15 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: БГД Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Хариуцагч: Ти Би Импайр ХХК
27.775.291 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан 106.5 Зохигчид эвлэрсэн
33 15:30 Т.Гандиймаа Нэх: Д.Нарантуяа Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 дууссан ИХШХШтХ 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
34 15:45 Т.Гандиймаа Нэх: Г.Баттунгалаг Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 дууссан ИХШХШтХ 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
35 16:00 Т.Гандиймаа Нэх: “Шинэ их газар” ХХК Хар: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар Үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай 2 дууссан ИХШХШтХ 115.2.3 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон
36 15:30 Н.Хангал Нэх: Э.Бат-Өлзий
Хар: Д.Гэрэлцэцэг
Хүүхдийн асрамж тогтоолгох 3 дууссан
37 16:00 Ч.Мөнхцэцэг Нэх:Б.Урантуул
Хар:Б.Сувдмаа
6.000.000 төгрөг гаргуулах, Сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлага: 45.812.000 төгрөг гаргуулах 1 Дууссан Хойшилсон 2020.03.02 11:00
38 16:30 Н.Хангал Нэх: О.Мөнхболд
Хар: Б.Бадамханд
2,041,050 төгрөг гаргуулах 3 дууссан эвлэрсэн 106.5

 

Leave a Reply