БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-05-19

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
37 9 Б.Азбаяр Нэх:Л.Мөрөндалай
Хар:Б.Ууганбаяр
17,680,000 төгрөг гаргуулах тухай 4 Дууссан Хойшилсон 2020.06.02 13:30
38 9:00 Г.Ариунаа Нэх:Их анд транс ХХК
Хар: Их мөрөн цамхаг ХХК
4.058.676 төгрөг гаргуулах 2 дууссан хойшилсон 2020.05.26
39 9:00 М.Мөнхтөр Нэх: Э.Мөнхсайхан
Хар: Д.Олонбаяр
45,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.05.26.15.30
40 9:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Д.Баясгалан
Хар: Б.Дөлгөөн
Газар чөлөөлүүлэх 3 дууссан нэхэмжлэлийг буцаасан
41 9:00 Х.Энхзаяа Нэх: Ж.Сарангэрэл
Хар:Б.Дулмаа
7,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан Хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
42 9:30 Н.Хангал Нэх: О.Батпүрэв
Хар: “Ласти интернэшнл” ХХК
3193251000 төгрөг гаргуулах 2 дууссан хойшилсон
43 10:00 М.Баясгалан Нэх: М.Наранчимэг
Хар:Б.Түвшинжаргал
Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүлийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдүүдэд ногдох хэсгээ гаргуулах тухай 1 дууссан түдгэлзсэн 80.1.4
44 10:00 Ж.Кульдана Нэх: Ж.Болдсайхан
Хар: Г.Баянмөнх
Гэрээний үүрэгт 97,938,415 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.06.03 11:00
45 10:00 М.Мөнхтөр Нэх: Д.Алтансүх
Хар: Т.Баянбилэг
Д.Цэрэнхүү нар
15,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.2 нэхэмжлэлийн шаардлагыг зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.
46 10:00 Ш.Оюунтуул Нэх: АПУ ХК
Хар: Г.Энхсайхан
Бүртгэл хийхийг даалгах, 150.189.758 төгрөг гаргуулах 3 дууссан хойшилсон 2020.05.26 11:30
47 10:00 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч Ж.Насанбат
Хариуцагч: Г.Төгөлдөр
90,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020,05,29 13:30
48 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Н.Давааням
Хар:Г.Хэрлэнбаяр
240,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.05.26 13:30
49 10:30 Г.Ариунаа Нэх:Б.Мөнхцацрал
Хар: НШШГГ
Үнэлгээ хүчингүй болгулах тухай 1 дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.3 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон
50 11 Б.Азбаяр Нэх:П.Одгэрэл
Хар:НШШГГ
Үнэлгээ хүчингүй болгох тухай 4 Дууссан 115.2.3
51 11:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Э.Халиун
Хар: Ласти интернэйшнл ХХК
Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох, гэрчилгээ гаргаж өгөхийг даалгах 3 дууссан ИХШХШТХ 20.1
52 11:00 Х.Энхзаяа Нэх: Ард кредит ББСБ ХХК
Хар: Ж.Билгүүн
7,333,020 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан 115.2.1
53 11:30 Г.Ариунаа Нэх: Г.Уртнасан
Хар: Д.Идэрхангай
Гэрлэлт цуцлуулах тухай   дууссан нэхэмжлэлээ татан авсан
54 13.3 Б.Азбаяр Нэх: Нэх: С.Мөнх-Эрдэнэ
Хар: Б.Баярбат
499.472.003 төгрөг гаргуулах тухай 4 Дууссан Хойшилсон 2020.06.03 10:00
55 13:30 Г.Ариунаа Нэх: Капитал банкны эрх хүлээн авагч
Хар: Т.Сэргэлэнбаатар, Б.Батзаяа
90.684.978 төгрөги гаргуулах тухай 2 дууссан Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан
56 1:30 М.Баясгалан Нэх: Г.Отгон
Хар: Ч.Өнөртүвшин
3 500 000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан хойшилсон
57 13:30 М.Мөнхтөр Нэх: Л.Гантулга
Хар: ДЦС-4 ТӨХК
2019.04.11-ний өдрийн 10/19 тоот техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.06.09.14.00
58 13:30 Н.Хангал
Т.Гандиймаа
Ч.Батчимэг
Нэх: Тэнгэр даатгал ХХК
Хар: “Замчдын хотхон” СӨХ
3.702.480 төгрөг гаргуулах 3 ДУУССАН хойшилсон
59 13:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Ц.Баатархүү
Хар: П.Сүхбаатар нар
Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох, гэрчилгээг нэр дээр гаргуулах   дууссан хойшилсон 2020.05.27 13:30
60 13:30 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Б.Бат-Эрдэнэ
Хариуцагч: Ж.Энхтүвшин
Худалдах худалдан авах гэрээний үүрэгт 26,701,647 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан ИХШХШТх-ийн 100.2-т зааснаар нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.
61 13:30 Х.Энхзаяа Нэх: Улаанбаатар хотын банк ХХК
Хар: НШШГГазар
Эд хөрөнгө үнэлсэн үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай 2 дууссан 115.2.3
62 14:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Ц.Хишигжаргал
Хар: УБТЗ ХНН
хөөн хэлэлцэх хугацаа сэргээлгэх хүсэлттэй, сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай тушаалыг хүчингүй болгуулах, үндэслэлгүй суутгасан цалин хөлсийг эгүүлэн төлүүлэх, түүнд ногдох эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай 3 шүүх хуралдаан үргэлжилж байна 115.2.3
63 14:30 Н.Хангал Нэх: З.Оюундэлгэр Ажилласан байдал тогтоолгох 1 дууссан 115.2.1
64 14:50 Н.Хангал Нэх: Ц.Аюуш Цагаатгалын нөхөн олговор гаргуулах 1 дууссан 115.2.1
65 15:00 Г.Ариунаа Нэх:Ж.Мөнхбат
Хар:Тайгын булаг авто ХХК
4.614.992 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон 2020.05.29 13:30
66 15:00 М.Баясгалан Нэх: О.Эрдэнэбилэг Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 5 дууссан 115.2.1-Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан
67 15:00 Т.Гандиймаа Нэх: Б.Жавзанпагма Асран хамгаалагчаар тогтоолгох тухай 5 дууссан 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан
68 15:00 М.Мөнхтөр Нэх: “Харанга хийц” ХХК
Хар: “Нэмүүн капитал” ХХК
2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн Барилга угсралтын материал түрээслэх гэрээ-ний үүргийн гүйцэтгэлд 49,351,080 төгрөг, алданги 24,675,540 төгрөг, үрэгдүүлсэн эд хөрөнгийн үнэ болох 1,741,000 төгрөг, түрээслэсэн эд хөрөнгийг засварлахад шаардагдах 2,934,000 төгрөг, тээврийн зардал 240,000 төгрөг, нийт 78,941,620 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.06.02.
69 15:00 Н.Хангал Нэх: Б.Дамбадагва Цагаатгалын нөхөн олговор гаргуулах 1 дууссан 115.2.1
70 15:10 Н.Хангал Нэх: З.Сайнбилэг
Хар: Х.Мянганбаатар
Эцэг тогтоолгох 1 дууссан 115.2.1
71 15.3 Б.Азбаяр Нэх: Д.Батхуяг
Хар: Д.Мөнхбат
Б.Нямжав нар
153,600,000 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан 106.5
72 15:30 Т.Гандиймаа Нэх: Р.Жавзмаа
Хар: Р.Пагма, Б.Цэцэгмаа
1,500,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон 2020.05.27 10:30
73 15:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Дөрвөн Очирт ХХК
Хар: Бэлчир констракшн ХХК
15.239.200 төгрөг гаргуулах 3 дууссан хойшилсон 2020.06.02 10:00
74 15:30 Х.Энхзаяа Нэх: П.Баярмагнай
Хар:С.Баярбат, Мөнбаяр нар
15,000,000 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
75 15:30 Н.Хангал Нэх: З.Наранцэцэг
Хар: Н.Уламбаяр
Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох 1 дууссан 115.2.1
76 16:00 Ж.Кульдана Нэх: С.Төртүвшинбаяр
Хар: Л.Дуламсүрэн
Зохих үүргийг биелүүлэхийг өв хүлээн авагчид даалгах 1 дууссан хойшилсон

 

Leave a Reply