БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-05-14

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
99 8:30 Р.Алтантуяа Нэх: Х.Ундармаа
Хар: Д.Мөнхтуяа
Зээлийн гэрээний үүрэгт 2 242 200 төгрөг гаргуулах 3 дууссан 115.2.1
100 9 Б.Азбаяр Нэх: С.Ганбат
Хар:Ч.Өнөртүвшин
10,500,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан Хойшилсон 2020.05.28 10:30
101 9:00 Р.Алтантуяа Нэх: А.Жаргалхишиг
Хар: Ласти интернэшнл ХХК
Өмчлөгчөөр тогтоолгож, орон сууцны гэрчилгээ гаргуулах 3 дууссан 115.2.1
102 9:00 Г.Ариунаа Нэх:Зэвсэгт хүчний бүтээн байгуулалтыг дэмжих газар УТҮГ
Хар: Сүлдэрхан минералс ХХК
Автомашин бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг цуцалж, 1.121.594.163 төгрөг гаргуулах 1 дууссан Хэргийг харъяаллын дагуу шилжүүлсэн
103 9:00 Т.Гандиймаа Нэхэмжлэгч: Энхлэг кредит ББСБ ХХК
Хариуцагч: Б.Золзаяа
48,426 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай 4 дууссан ИХШХШтХ 115.2.1 нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн
104 9:00 М.Мөнхтөр Нэх: “Харанга хийц” ХХК
Хар: “Нэмүүн капитал” ХХК
2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн Барилга угсралтын материал түрээслэх гэрээ-ний үүргийн гүйцэтгэлд 49,351,080 төгрөг, алданги 24,675,540 төгрөг, үрэгдүүлсэн эд хөрөнгийн үнэ болох 1,741,000 төгрөг, түрээслэсэн эд хөрөнгийг засварлахад шаардагдах 2,934,000 төгрөг, тээврийн зардал 240,000 төгрөг, нийт 78,941,620 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон
105 10 Б.Азбаяр Нэх:Т.Тэмүүжин
Хар: З.Мөнхмарал
Хүүхэдтэйгээ уулзах эрх тогтоолгох тухай 3 дууссан ИХШХШтХ 106.3
106 10:00 Р.Алтантуяа Нэх: Ж.Уламбаяр
Хар: Д.Ичинхорлоо
5 000 000 төгрөг гаруулах 1 дууссан 115.2.2
107 10:00 М.Мөнхтөр Нэх: “Эко түшиг хөгжил” ХХК
Хар: “МВС” ХХК
Гэрээний үүрэгт 10,385,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон
108 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Аригбанк ХХК
Хар: Д.Мөнхтуяа, О.Батпүрэв нар
153,448,346.74 төгрөг гаргуулах, Барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай   дууссан хойшилсон
109 10:30 Т.Гандиймаа Нэх: “Бигмайнд бюлдинг” ХХК
Хар: Улаанбаатар төмөр зам
Төмөр замын өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай 4 дууссан хойшилсон
110 11:00 Р.Алтантуяа Нэх: С.Баттөмөр Цагаатгалын нөхөн олговор тогтоолгох   дууссан 2020.5.15
111 11:00 Т.Гандиймаа Нэх: Н.Нямбаатар
Хар: “Хаппи веритас” ХХК
Гэм хорын хохиролд 3,335,600 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан ИХШХШтХ 80.1 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн
112 11:00 М.Мөнхтөр
А.Сарантуяа
Ж.Кульдана
Нэх: Б.Гонгоржав
Хар: УБТЗ
Гэм хорын төлбөрт 150,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан Түдгэлзүүлсэн.
113 11:00 Х.Энхзаяа Нэх: С.Сүхчулуун
Хар:Д.Номин-Эрдэнэ
15,000,000 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
114 11:30 Р.Алтантуяа Нэх: А.Цогт Цагаатгалын нөхөн олговор тогтоолгох   дууссан хойшилсон 2020.5.15
115 12:00 Р.Алтантуяа Нэх: Д.Үрчгэр Цагаатгалын нөхөн олговор тогтоолгох   дууссан хойшилсон 2020.5.15
116 12:00 Х.Энхзаяа Нэх: Ард кредит ББСБ ХХК
Хар: Ж.Билгүүн
7,333,020 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
117 13.3 Б.Азбаяр Нэх:Ж.Зундуй
Хар:Д.Отгонбаяр
Компанийн эрх шилжүүлэх гэрээнүүдийг хүчин төгөлдөр бусд тооцуулах, Язаар эрэгнэг ХХК-ийг Д.Отгонбаярын нэр дээр шилжүүлэхийг даалгах тухай 5 дууссан Хойшилсон 2020.04.28 13:30
118 13:30 Р.Алтантуяа Нэх: Ё.Биндэръяа
Хар: П.Бат-Эрдэнэ
Хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох тухай   дууссан хойшилсон 2020.5.22
119 13:30 Г.Ариунаа Нэх: Д.Сэвжидмаа
Хар: Д.Олонбаяр
49.030.187 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон
120 13:30 Т.Гандиймаа Нэх: “Баянсангийн далай” ХХК
Хар: “Төмөрт транс” ХХК
235,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон
121 13:30 М.Мөнхтөр
Ш.Оюунтуул
Х.Энхзаяа
Нэх: Г.Бямбажав
Хар: “Ньюс-Аженси” ХХК, Нийслэлийн прокурорын газар
Хууль бусаар яллагдагчаар татагдан шалгагдаж байх хугацаанд 14 хоног цагдан хоригдсоны хохирол 2,688,000 төгрөг, өмгөөлөгчөөс хууль зүйн туслалцаа авсны хөлс 3,650,000 төгрөг, эдийн бус сэтгэл санаа, эрүүл мэндийн хохиролд 30,000,000 төгрөг, Нийслэлийн прокурорын газраас ажилгүй байсан хугацааны цалин, хөлс 4,231,272 төгрөг, News.mn сайтаас нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд зэрэг зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэж, залруулга гаргуулах, сэтгэл санааны хохиролд 5,000,000 төгрөг, нийт 45,569,272 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан хойшилсон
122 14:30 Р.Алтантуяа Нэх: Б.Батцэнгэл
Хар: Т.Цэнгэл
500 000 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан 115.2.1
123 14:30 Г.Ариунаа Нэх:Финикс конкрит ХХК
Хар:Э.Мөнгөнбагана
20.034.000 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон
124 14:30 М.Мөнхтөр Нэх: Ж.Алтантуяа
Хар: Ш.Хэнмэдэх
Хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох 4 дууссан хойшилсон
125 15:00 Т.Гандиймаа Нэх: “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК
Хар: “Москва комплекс” ХХК, Зээлийн батлан даалтын сан
Худалдаа хөгжлийн банк ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Москва комплекс ХХК, Зээлийн батлан даалтын санд холбогдох 943,539,013.24 төгрөг гаргуулах болон үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай 2 дууссан хойшилсон
126 15:30 М.Мөнхтөр Нэх: Ч.Лхагвабаатар
Хар: НШШГГ
Үнэлгээг хүчингүй болгуулах 4 дууссан хойшилсон
127 16 Б.Азбаяр Нэх: Г.Солонго
Хар:МОХНН УБТЗ
Тушаал хүчингүй болгуулах тухай 1 дууссан ИХШХШтХ 47.1

 

Leave a Reply