БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-05-15

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
128 10:00 Б.Азбаяр Нэх: Эрчим скай стар ХХК,
Хар: С.Санжаа,Б.Энх-Амгалан, Ц.Батболд
Эрчим скай стар ХХК-ийн 2020.03.27-ны өдрийн 05,06 дугаар хувьцаа эзэмшигчийн тогтоолыг хүчин төгөлдөр бусд тооцуулах тухай 1 Дууссан ИХШХШтХ-ийн 106.3
129 10:00 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Б.Золзаяа
Хариуцагч: С.Хишигжаргал
Түрээсийн гэрээний үүрэгт 7,677,460 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.06.02 13:30
130 10:00 Н.Хангал Нэх: “Айвико интернэшнл” ХХК
Хар: Долоон одой эмийн сан
3.148.312 төгрөг гаргуулах 5 дууссан хойшилсон 2020.05.18.16.00
131 11:00 Г.Ариунаа Нэх:Ч.Эрдэнэбулган
Хар:Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 93 дугаар сургууль
Ажилд эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгүүлэх тухай 3 дууссан ИХШХШТХ-ийн 115.2.3 – нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон
132 11:00 М.Мөнхтөр Нэх: Э.Мөнхсайхан
Хар: Д.Олонбаяр
45,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон
133 11:00 Н.Хангал Нэх: С.Болдбаатар
Хар: “Хур-Аамаа” ХХК
13 434 400 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
134 13:30 Б.Азбаяр Нэх:Рестар пропертии ХХК
Хар:Г.Амгалан
4,974,200 төгрөг гаргуулах тухай 5 Дууссан хойшилсон
135 13:30 Г.Ариунаа Нэх:Э.Энхбаяр Ц.Чингүүнийг эрэн сурвалжлуулах тухай 3 дууссан ИХШХШТХ-ийн 115.2.1 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.
136 13:30 Т.Гандиймаа Нэх: Б.Отгонбаяр
Хар: Н.Баттулгуур
33,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон
137 13:30 Т.Гандиймаа Нэх: Н.Учрал, Н.Билгүүн
Хар: НШШГГ
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо 38 дугаар байрны 27 тоотод байрлалтай Ү-2205023259 тоот эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг битүүмжлэх эд хөрөнгийн жагсаалтаас чөлөөлүүлэх тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.05.21 16:30
138 13:30 М.Мөнхтөр Нэх: Ж.Тамир
Хар: НШШГГ
Тогтоол хүчингүй болгуулах, битүүмжлэх эд хөрөнгийн жагсаалтаас чөлөөлүүлэх тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.05.26.11.30
139 14:30 Г.Ариунаа Нэх:Ж.Хонгорзул Н.Батжаргалыг эрэн сурвалжлуулах тухай 3 дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.
140 14:30 М.Мөнхтөр Нэх: “Скайтел” ХХК
Хар: Баянгол дүүргийн Хүүхэд, Залуучуудын соёлын ордон
847.706 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан ИХШХШТХ-н 106.5 зохигчид эвлэрсэн.
141 15:30 Г.Ариунаа Нэх:М.Нандинцэцэг Б.Янжиндуламыг эрэн сурвалжлуулах тухай 3 дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.
142 15:30 М.Мөнхтөр Нэх: Д.Батхүү, С.Мажиглхам нар
Хар: “Шарга-12” СӨХ
7.960.000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан ИХШХШтХ-ийн 115.2.2 нэхэмжлэлийн зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

Leave a Reply