БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-05-18

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
1 9:00 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Майцэцэг
Хар: А.Ганбат, “Бэрхийн нурамт” ХХК
2,637,501,365 төгрөгийг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
2 9:00 Ж.Кульдана Нэх: Л.Ариунжаргал
Хар: Г.Эрдэнэ-Очир
Гэрлэлт цуцлуулах, дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсэг гаргуулах тухай 2 дууссан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
3 9:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Б.Эрдэнэбат
Хар: Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
Ажилгүй байсан хугацааны олговор 5.933.305 төгрөг гаргуулах 4 дууссан ИХШХШТХ 115.2.2
4 9:00 Х.Энхзаяа Нэх: С.Батгэрэл
Хар: А.Гэрэлчимэг
13,000,000 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон 2020.05.26 13:30
5 9:00 Ж.Эрдэнэчимэг Нэх: Техник технологийн дээд сургууль
Хар: Шинэ дэлхий ХХК
402,800,000 төгрөг гаргуулах үндсэн, 675,074,381 төгрөг гаргуулах сөрөг 1 дууссан Хойшилсон 2020.06.03 13:30
6 9:00 Ж.Эрдэнэчимэг Нэх: Д.Цэцэгдэлгэр
Хар: С.Сайнтүшиг
Хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох, автомашин гаргуулах тухай 1 Дууссан Хойшилсон
7 9:30 Х.Энхзаяа Нэх: Ц.Чоёндорж
Хар:Ай Би Би ХХК
900,000 төгрөг гаргуулах тухай   дууссан Хойшилсон 2020.05.26 10:30
8 10:00 Ч.Батчимэг Нэх: Н.Туулмаа
Хар: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
орон сууцыг үнэлсэн үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай 4 дууссан хойшилсон
9 10:00 Ж.Кульдана Нэх: Л.Ганбаатар
Хар: Б.Дагвадорж
57.120.000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.05.25.14.30
10 10:00 Ш.Оюунтуул Нэх: МТ Дархан ХХК
Хар: Талст бластинг ХХК
239.429.196 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан ИХШХШТХ 115.2.2
11 10:00 Н.Хангал Нэх: Б.Одбаяр
Хар: Ж.Сайнбаяр
78.776.006 төгрөг гаргуулах   дууссан эвлэрсэн
12 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Х.Одмандах
Хар: Б.Онон
9,700,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.05.26 14:30
13 10:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Б.Тэрбиш
Хар: Б.Баяржаргал
2.000.000 төгрөг гаргуулах 4 дууссан хойшилсон 2020.06.02 14:00
14 11:00 Ч.Батчимэг Нэх: Ариун-Очир ХХК,
Хар: Монгени сан
160,000,000 төгрөгийг гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон
15 11:00 Ш.Оюунтуул Нэх: Дөрвөн улирал хотхон СӨх
Хар: Сэндэр ХХК
771.700 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.06.02 11:00
16 9:00 Н.Хангал Нэх: Худалдаа хөгжлийн банк ХХК
Хар: Б.Алтангэрэл
7.642.135 төгрөг гаргуулах 3 дууссан 115.2.1
17 11:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Галын дөл СӨХ
Хар: О.Эрдэнэжаргал
Хуримтлалын гэрээ хийлгэхийг даалгах тухай 4 дууссан хэрэгсэхгүй болгосон
18 12:00 Ч.Батчимэг Нэх: Тэбэ сервис ХХК М.Ариунбатыг эрэн сурвалжлуулах тухай   дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.
19 13:30 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Энхчимэг
Хар: С.Аранжинболд
2015 оны 05 дугаар сараас хойш уг хэрэг маргаан шүүхийн журмаар эцэслэгдэн шийдвэрлэгдэх хүртэлх хугацааны хүүхдийн тэтгэлэг болох 5,799,600 төгрөгийг нөхөн гаргуулах, 2020 оны 03 дугаар сараас хойшхи хугацааны хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай   дууссан хойшилсон
20 13:30 Ж.Кульдана Нэх: Э.Манхзайсан нар
Хар: Кореа Хаппи трейвэл ХХК, Д.Саран
23.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 2 дууссан хойшилсон 2020.05.27.13.30
21 13:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Ц.Энхтуяа
Хар: Х.Зулхүү
25.000.000 төгрөг гаргуулах 4 дууссан хойшилсон 2020.05.26 14:00
22 13:30 А.Сарантуяа Нэхэмжлэгч: Капитал банк ХХК дахь Банкны эрх хүлээн авагч
Хариуцагч: “Нийслэл өргөө” ХК
Зээлийн гэрээний үүрэгт 16,489,357,717.77 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай 1 Дууссан хойшилсон 2020.06.02 15:00
23 13:30 Н.Хангал Нэх: Н.Цогтгэрэл
Хар: Б.Алтантуяа
300.000.000 төгрөг гаргуулах 3 дууссан хойшилсон 2020.05.26 16:30
25 13:30 Х.Энхзаяа Нэх: Э.Дэлгэрсайхан
Хар: Г.Ариунаа
2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан №000758052 гэрчилгээний дугаартай “Газар эзэмших, эрх шилжүүлэх гэрээ”-нээс татгалзах, 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Авто машин худалдах, худалдан авах гэрээ”-г хүчин төгөлдөр бусд тооцуулах, 21,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.06.02 09:00
26 13:30 Ж.Эрдэнэчимэг Нэх: С.Гантогоо
Хар: БГД-н ЗДТГ,
БГД-н Засаг дарга
Өмчлөх эрх шилжүүлэхийг даалгах тухай   дууссан хойшилсон
27 14:30 Ч.Батчимэг Нэх: Б.Оюунтуул
Хар: Л.Баярбаатар
345,775,000 төгрөгийг гаргуулах тухай үндсэн, барааны үнэ болон зээлийн 140,570,000 төгрөгийг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй   дууссан хойшилсон
28 14:30 Ж.Кульдана
Ш.Оюунтуул
А.Сарантуяа
Нэх:МТ авто ХХК
Хар: Д.Сүхбаатар
Хохиролд 20,867,335 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан ИХШХШТХ-н 106.5 зохигчид эвлэрсэн.
29 14:30 Н.Хангал Нэх: Хүрмэн ХХК
Хар: Ди эйч ти ХХК
Үйлчилгээний талбайн өмчлөгчөөр тогтоолгох, 68.580.940 төгрөг гаргуулах, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ гаргуулахыг даалгуулах 3 дууссан хойшилсон 2020.06.15 10:00
30 14:30 Х.Энхзаяа Нэх: Б:Саранчимэг
Хар: Ц.Ариунзул
Баянгол дүүрэг, 15 дугаар хороо, 3 дугаар хороолол, 30 дугаар байрны 40 тоот 29 м.кв талбай бүхий 2 өрөө орон сууцыг хууль бус эзэмшлээс чөлөөлүүлэх тухай үндсэн нэхэмжлэлтэй, орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай   дууссан хойшилсон 2020.06.02 13:30
31 14:30 Ж.Эрдэнэчимэг Нэх: А.Эрхэмбаяр
Хар: Г.Золзаяа
Гэрлэлт цуцлуулах тухай   дууссан хойшилсон
32 15:30 Ж.Кульдана Нэх: Б.Авирмид нар
Хар: Б.Дагвадорж
Түрээсийн гэрээний үүрэгт 9,100,000 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан хойшилсон
33 15:30 Ш.Оюунтуул Нэх: Н.Баярбаатар
Хар: Т.Мөнгөнцэцэг
Хүүхдийн асрамж тогтоолгох 4 дууссан түдгэлзүүлсэн
34 15:30 Н.Хангал Нэх: Э.Бат-Өлзий
Хар: Д.Гэрэлцэцэг
Хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох 3 дууссан гэр бүлийн тухай хуулийн 14.5
35 16:00 Н.Хангал Нэх: С.Болдбаатар
Хар: “Хур-Аамаа” ХХК
13,434,400 төгрөг гаргуулах 3 дууссан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн
36 15:30 Х.Энхзаяа Нэх: Дашваанжил ХХК
Хар: Гэрэлт фокус ХХК
13,851,000 төгрөг гаргуулах үндсэн нэхэмжлэлтэй, 104,750,000 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй 2 дууссан Үндсэн болон сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон

 

Leave a Reply