БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2020-05-22

Цаг Шүүгч, бүрэлдэхүүн Зохигч, хэргийн оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдааны танхим Шүүх хуралдааны явц Шүүх хуралдааны шийдвэрлэсэн байдал
145 10 Б.Азбаяр Нэх:Д.Батцэцэг
Хар: Ласти интернэшнл ХХК
Орон сууцны өмчлөчөөр тогтоолгох тухай 1 дууссан Хойшилсон 2020.06.09 09:00
146 10:00 З.Доржнамжин Нэх:Ж.Хуягбаатар
Хар:БГДЭМТ
Ажилгүй байсан хугацааны олговор, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийхийг даалгах 5 дууссан Хойшилсон 2020.06.03 10:30
147 10:00 М.Мөнхтөр Нэх: Б.Мөнхцэцэг
Хар: Б.Баярмагнай
11,009,370 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.06.02.13.30
148 10:00 Н.Хангал
Т.Гандиймаа
Ч.Батчимэг
Нэх: Монпасс интернэшнл ХХК 73.971.103 төгрөг гаргуулах 3 дууссан хойшилсон 2020.06.02 15:00
149 10:00 Х.Энхзаяа Нэх: Кэчок ХХК
Хар: Сэжүнконсол ХХК
19,515,700 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.06.05 10:00
150 10:30 З.Доржнамжин Нэх:Харилцаа Холбооны зохицуулах хороо
Хар:Смартвишн ХХК
Хар:Жапан Майнинг ХХК
2.000.000 төгрөг гаргуулах 5 дууссан хойшилсон 2020.06.04 14:30
151 10:30 Ж.Кульдана Нэх: Дархан-Уул аймгийн шуурхай штаб
Хар: Г.Базарсад, н.Олзмаа
600,000 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан ИХШХШТХ-н 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд хангаж шийдвэрлэсэн.
152 11:00 З.Доржнамжин Нэх:Б.Пүрэвжав Цагаатгалын нөхөн олговор гаргуулах тухай   дууссан хойшилсон 2020.06.03 13:30
153 11:30 М.Мөнхтөр Нэх: “Ландбридж” ХХК
Хар: “Түшиг даймонд” ХХК
Гэрээний үүрэгт 223.531.500 төгрөг гаргуулах тухай 3 дууссан хойшилсон 2020.05.26.09.00
154 12:00 Х.Энхзаяа Нэх: Шинэ-Өглөө СӨХ
Хар: Б.Нямсүх
1,224,000 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан шийдсэн 115.2.2
155 13.3 Б.Азбаяр Нэх:Актив капитал ББСБ
Хар:Д.Лхагвадаш
183,843,948 төгрөг гаргуулах тухай 3 Дууссан 115.2.2
156 10:00 Р.Алтантуяа Нэх: Ё.Биндэръяа
Хар: П.Бат-Эрдэнэ
Хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох тухай 1 ДУУССАН ХОйшилсон 2020.05.29 09:00
157 13:30 З.Доржнамжин Нэх:Сийлжет Монгол ХХК
Хар: МОХНН УБТЗ
121 816 200 төгрөг гаргуулах тухай 5 дууссан хойшилсон 2020.06.04 16:00
158 13:30 М.Мөнхтөр Нэх: “ДЦС-4” ТӨХК
Хар: “Меговатт” ХХК
Засварын ажлын үнийн үлдэгдэл 27,062,387 төгрөг, алданги 13,531,193 төгрөг, нийт 40,593,580 төгрөг гаргуулах тухай 1 дууссан ИХШХШТХ-н 106.5 зохигчид эвлэрсэн.
159 13:30 Х.Энхзаяа Нэх: Амар капитал ББСБ ХХК
Хар: Б.Нямсүрэн, С.Батмөнх нар
45,504,219 төгрөг гаргуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.06.05 12:00
160 14:30 М.Мөнхтөр Нэх: “Хаан банк” ХХК
Хар: Н.Баярмаа
2013 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 13/808 тоот Орон сууцны ипотекийн зээлийн гэрээ-г хугацаанаас нь өмнө цуцалж, зээлийн төлбөрт 66,804,304 төгрөг гаргуулах, барьцааны үл хөдлөх эд хөрөнгүүдийг худалдан борлуулж үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай 4 дууссан хойшилсон 2020.06.09.10.00
161 15:30 З.Доржнамжин Нэх:Г.Алтанцэцэг
Хар:Г.Уранчимэг
Орон сууцны хамтран өмчлөгчөөс хассан бүртгэлийг хүчингүй болгуулах 1 дууссан Шинжээч томилж, ХХША-г түдгэлзүүлсэн.
162 15:30 Х.Энхзаяа Нэх. Голомт банк ХХК
Хар: Донжхаус ХХК
1,751,880,902.68 төгрөг гаргуулах, БХҮ гүйцэтгэл хангуулах тухай 4 Хойшилсон 2020.06.08 09:00

 

Leave a Reply